mercado municipal
Propostas políticas
Puntos Proposta

ONDE ESTÁN AS BASES PARA ADXUDICAR OS POSTOS DO MERCADO ?

Deben amosarse xa eses criterios e requisitos para que a cidadanía ao completo (non uns poucos privilexiados) teñan coñecemento. Así cumpriríanse os principios de: transparencia,  imparcialidade e publicidade.

Vai ser o posto de Dirección do Mercado unha oferta máis de traballo que será cuberta de forma “pouco transparente” ou serán un posto de traballo propio do concello a cubrir cun procedemento limpo de concurso-oposición ?

 

Ler novas